goof reumer

  Info 

Creëren

Chaos temmen.
Naast mijn werk zijn mensen, natuur, bewegen, kunst, cultuur en muziek inspiratiebronnen om mij aan te laven, mij te laten verleiden om in beelden door te geven.

Het bevredigt mij om de in mij binnenstormende neutrino-chaos te temmen in beelden en woorden.

“Bewegende chaos” vangen op een wijze dat het beeld verstild doorleeft.

Sinds jaar en dag maak ik  getemde beelden met circulaire materialen.
Hout – Cor-Ten Staal – Glas – Steen – Papier – Klei – IJzer – Woorden.

Hoor – Zie – Ruik – Voel –
         Verbind interactie-

Creating

Tame the Chaos.

People, movements, nature, art,all kind of cultures and music are sources of inspiration.

It satisfies me to tame the chaos in my head caused by the bombarding neutrino-fragments by making captured images and words.

Catching the “moving chaos” as if the created image still carries on living.

Already for years, I created tamed images with circular materials.
Wood – Cor-Ten Steel – Glass – Stone – Paper – Clay – Iron – Words.

Hear – See – Smell – Feel –
Interact & Connect